Facebook Centrum Pro Dvojcata Logo Daruj

Aktualita - NOVELA ZÁKONA: Zvýšení rodičovského příspěvku pro od ...

NOVELA ZÁKONA: Zvýšení rodičovského příspěvku pro vícerčata od 1.1.2018

Ještě před začátkem prázdnin v roce 2017, podepsal prezident republiky novelu zákona o státní sociální podpoře. 

Účinnost ustanovení o rodičovském příspěvku pro rodinu s vícerčaty je stanovena od 1. 1. 2018.

Velmi podstatné je i přechod. ustanovení:

Při stanovení nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši podle § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se přihlíží k částce rodičovského příspěvku vyplacené při péči o více dětí narozených současně za dobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud již došlo k zániku nároku na rodičovský příspěvek z důvodu vyčerpání částky 220 000 Kč a rodič nadále pečuje alespoň o 2 děti narozené současně ve věku do 4 let, vzniká mu ode dne 1. ledna 2018 nárok na rodičovský příspěvek ve výši 110 000 Kč. Přiznání nároku na rodičovský příspěvek i zvýšení dosavadní částky se provede na žádost.

Zde nejdete podrobné informace:

http://socialni-davky-2013.eu/rodicovsky-prispevek-2018-zvyseni-na-dvojcata-a-zmena-podminek-pro-volbu-mesicni-castky/

................................................................................................

Ve středu 12. 4. 2017 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona (č. 117/1995 Sb.) o státní sociální podpoře. Ministrovi Janu Chvojkovi se v rámci této novely podařilo prosadit návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiny s vícerčaty. Ty dosud měli nárok na stejný rodičovský příspěvek, jako by se jim narodilo jediné dítě.

Nově dostanou 1,5 násobek běžné výše rodičovského příspěvku. Budou tedy čerpat 330 000 místo nynějších 220 000 korun.

Mediální příspěvky z 12.4.2017: